Cercetare

Activitatea ştiinţifică în cadrul catedrei se desfăşoară în mai multe direcţii de cercetare, care au o interferenţă directă cu specificul activităţii medicului de familie.

  • Gastroenterologie: Ulcerele mari şi multiple. Boala de reflux gastroesofagian.  În acest domeniu îşi continuă cercetările ştiinţifice conferenţiarul catedrei Alexandru Babin, sub conducerea profesorului Grigore Bivol.
  • Proiectul de cercetare ştiinţifică ”Studiul polimorfismului molecular genetic a factorilor de risc metabolic la populaţia tânără din Republica Moldova ”. În cadrul acestui studiu se realizează  2 teze de doctor în medicină, conducătorul  ştiinţific ale cărora este profesorul universitar Ghenadie Curocichin. Prima temă cu denumirea „Evoluarea factorilor de risc a bolilor non-transmisibile la studenţii medici” este realizată de asistentul universitar al catedrei Medicină de familie Rodica Ignat, a doua temă „Evoluţia stării de sănătate a studenţilor medici în aspect multidimensional (fizic, mintal, social)” este realizată de către Lilia Lupu, cercetător ştiinţific în laboratorul de genetică, şef secţie Sănătate studenţi-rezidenţi în IMSP Clinica Universitară de Asistenţă Medicală Primară. Ambele teze sunt în proces de desfăşurare.
  • Asistentul universitar Lora Gîţu realizează cercetare ştiinţifică pentru teza de doctor în medicină cu tema „Diagnosticul, tratamentul şi profilaxia deficitului de fier la adolescenţi în practica medicului de familie”, conducător ştiinţific Academician al MC AŞ RM, d.h.ş.m., profesor universitar Ion Corcimaru, consultant ştiinţific d.ş.m., profesor universitar Grigore Bivol.
  • Ședințele cercului științific, sub conducerea d.ș.m., conf. univ. Ivan Puiu și d.ș.m., asist. univ. Artiom Jucov, se desfășoară lunar, în ultima joie a lunii, la ora 14,00, în incinta IMSP AMT Buiucani, CMF 5, biroul 302.