Data

Ora

Tema

Activitate

Lector

13.06.2017

Marți

12.00-12.45

12.50-13.35

Medicina de familie ca specialitate. Premise istorice. Implementarea şi dezvoltarea medicinii de familie în Republica Moldova şi în lume.

Prelegere

Gh. Curocichin

Profesor universitar

13.45-14.30

14.35-15.20

Omul sănătos în practica medicului de familie. Promovarea sănătăţii şi prevenirea afecţiunilor.

Prelegere

Gh. Curocichin

Profesor universitar

15.30 -16.15

16.20-17.05

17.10-17.55

Particularităţile diagnosticului şi tratamentului în medicina de familie. Sinteza diagnostica şi terapeutica în medicina de familie.

Prelegere

L. Gîţu

Asistent universitar

14.06.2017

Miercuri

8.00-8.45

8.55-9.40

Managementul practicii medicale primare. Activitatea echipei de asistenţă medicală primară.

Prelegere

A.    Jucov

Asistent universitar

9.50-10.35

10.45-11.30

Consultul centrat pe  pacient. Comunicarea – instrument important în activitatea medicului de familie.

Prelegere

N. Zarbailov

Conferențiar universitar 

11.50 -12.35

12.40-13.25

13.30-14.15

Pacientul în contextul familiei. Familia şi boala. Asistenţa  centrată pe familie.

Prelegere

R. Ignat

Asistent universitar

15.06.2017

Joi

8.00-8.45

8.55-9.40

Conduita pacientului cu probleme complexe de sănătate. Abordarea comprehensivă.

Prelegere

Natalia Zarbailov

Conferențiar universitar

9.50-10.35

10.45-11.30

Abordarea holistică a pacientului cu probleme: integrarea şi ierarhizarea problemelor de sănătate.

Prelegere

Diana Chiosa

Asistent universitar

12.00-14.15

Managementul practicii medicale primare. Activitatea echipei de asistenţă medicală primară.

Lucrarea practică

16.06.2017

Vineri

8.00-14.15

Omul sănătos în practica medicului de familie. Promovarea sănătăţii şi prevenirea afecţiunilor.

Lucrarea practică

19.06.2017

Luni

8.00-14.15

Consultul centrat pe  pacient. Comunicarea – instrument important în activitatea medicului de familie. Relația medic-pacient.

Lucrarea practică

20.06.2017

Marti

8.00-14.15

Particularităţile diagnosticului  în medicina de familie. Sinteza diagnostică. Aspecte etice în luarea deciziei.

Lucrarea practică

21.06.2017

Miercuri

8.00-14.15

Particularităţile tratamentului în medicina de familie. Sinteza terapeutică.

Lucrarea practică

22.06.2017

Joi

8.00-14.15

Abordarea comprehensivă a pacientului cu probleme complexe de sănătate.   Abordarea holistică a pacientului cu probleme: integrarea şi ierarhizarea problemelor de sănătate.

Lucrarea practică

23.06.2017

Vineri

8.00-14.15

Pacientul în contextul familiei. Familia şi boala. Asistenţa  centrată pe familie.

Lucrarea practică

26.06.2017

Luni

13.00-14.50

Testarea

    

 

Aula SCM Nr. 1

15.00-18.00

Examen oral

 

 

NOTĂ:

Prelegerile vor avea loc în incinta SCM Nr. 1, blocul administrativ, auditoriu etajul III, începutul conform orarului.

Lucrările practice vor avea loc la bazele clinice conform repartizării grupelor.

Examenul va avea loc conform orarului în incinta SCM Nr. 1, blocul administrativ, auditoriu etajul III, începutul la orele 13.00.