Data

Ora

Tema

Activitate

Lector

28.11.2017

Marți

8.00-8.45

8.55-9.40

Medicina de familie ca specialitate. Premise istorice. Implementarea şi dezvoltarea medicinii de familie în Republica Moldova şi în lume.

Prelegere

A.     Jucov

Asistent universitar

9.50-10.35

10.45-11.30

Omul sănătos în practica medicului de familie. Promovarea sănătăţii şi prevenirea afecţiunilor.

Prelegere

L. Gîţu

Asistent universitar

11.50 -12.35

12.40-13.25

13.30-14.15

Particularităţile diagnosticului şi tratamentului în medicina de familie. Sinteza diagnostică şi terapeutică în medicina de familie.

Prelegere

L. Gîţu

Asistent universitar

29.11.2017

Miercuri

8.00-10.30

Managementul practicii medicale primare. Activitatea echipei de asistenţă medicală primară.

Lucrarea practică 

12.00-13.30

Managementul practicii medicale primare. Activitatea echipei de asistenţă medicală primară.

Prelegere

A.  Jucov
Asistent universitar

13.40-15.10

Consultul centrat pe  pacient. Comunicarea – instrument important în activitatea medicului de familie.

Prelegere

N. Zarbailov

Conferențiar universitar

30.11.2017

Joi

8.00-14.15

Omul sănătos în practica medicului de familie. Promovarea sănătăţii şi prevenirea afecţiunilor.

Lucrarea practică

01.12.2017

Vineri

8.00-14.15

Consultul centrat pe  pacient. Comunicarea – instrument important în activitatea medicului de familie. Relația medic-pacient.  Aspecte etice ale consultului medical.

Lucrarea practică

04.12.2017

Luni

8.00-14.15

Particularităţile diagnosticului  în medicina de familie. Sinteza diagnostică. Aspecte etice în luarea deciziei.

Lucrarea practică

05.12.2017

Marți

 

8.00-8.45

8.55-9.40

Abordarea holistică a pacientului cu probleme: integrarea şi ierarhizarea problemelor de sănătate.

Prelegere

Diana Chiosa

Asistent universitar

9.50-10.35

10.45-11.30

Conduita pacientului cu probleme complexe de sănătate. Abordarea comprehensivă.

Prelegere

N. Zarbailov

Conferențiar universitar

11.50 -12.35

12.40-13.25

13.30-14.15

Pacientul în contextul familiei. Familia şi boala. Asistenţa  centrată pe familie.

Prelegere

R. Ignat

Asistent universitar

06.12.2017

Miercuri

8.00-14.15

Particularităţile tratamentului în medicina de familie. Sinteza terapeutică.

Lucrarea practică

07.12.2017

Joi

8.00-14.15

Îngrijirea centrată pe pacient. Abordarea comprehensivă şi abordarea holistică.

Lucrarea practică

08.12.2017

Vineri

8.00-14.15

Pacientul în contextul familiei. Asistenţa  centrată pe familie.

Lucrarea practică

 

13.12.2017

Miercuri

12.00 – 14.00

Testarea

    

 

Aula SCM Nr. 1

14.00 – 17.00

Examen oral

 

 

 

 NOTĂ:

Prelegerile vor avea loc în incinta SCM Nr.1, sala de conferințe, etajul III, conform orarului.

Lucrările practice vor avea loc la bazele clinice conform repartizării grupelor.

Examenul va avea loc conform orarului.