Data

Ora

Tema

Activitate

Lector

25.05.2018

Vineri

8.00-10.30

Repartizarea pacienților pentru curație

Lucrarea practică

12.00-12.45

12.55-13.40

Medicina de familie ca specialitate. Premise istorice. Implementarea şi dezvoltarea medicinii de familie în Republica Moldova şi în lume.

Prelegere

Gh. Curocichin

Profesor universitar

28.05.2018

Luni

8.00-10.30

Managementul practicii medicale primare. Activitatea echipei de asistenţă medicală primară.

Lucrarea practică 

12.00-12.45

12.50-13.35

Managementul practicii medicale primare. Activitatea echipei de asistenţă medicală primară.

Prelegere

A.     Jucov

Asistent universitar

13.45-14.30

14.35-15.20

Omul sănătos în practica medicului de familie. Promovarea sănătăţii şi prevenirea afecţiunilor.

Prelegere

G. Buta

Conferențiar universitar

29.05.2018

Marți

8.00-10.30

Omul sănătos în practica medicului de familie. Promovarea sănătăţii şi prevenirea afecţiunilor.

Lucrarea practică

12.00-12.45

12.50-13.35

Consultul centrat pe  pacient. Comunicarea – instrument important în activitatea medicului de familie.

Prelegere

N. Zarbailov

Conferențiar universitar

13.45-14.30

14.35-15.20

Conduita pacientului cu probleme complexe de sănătate. Abordarea comprehensivă.

Prelegere

N. Zarbailov

Conferențiar universitar

30.05.2018

Miercuri

8.00-14.15

Consultul centrat pe  pacient. Comunicarea – instrument important în activitatea medicului de familie. Relația medic-pacient.  Aspecte etice ale consultului medical.

Lucrarea practică

31.05.2018

Joi

8.00-8.45

8.50-9.35

9.40-10.25

Particularităţile diagnosticului şi tratamentului în medicina de familie. Sinteza diagnostică şi terapeutică în medicina de familie.

Prelegere

L. Gîţu

Asistent universitar

10.35-11.20

11.25-12.20

Abordarea holistică a pacientului cu probleme: integrarea şi ierarhizarea problemelor de sănătate.

Prelegere

D. Chiosa

Asistent universitar

12.30-13.15

13.20-14.05

14.10-14.55

Pacientul în contextul familiei. Familia şi boala. Asistenţa  centrată pe familie.

R. Ignat

 Asistent universitar

04.06.2018

Luni

8.00-14.15

Particularităţile diagnosticului și  tratamentului în medicina de familie. Sinteza diagnostică și terapeutică.  Aspecte etice în luarea deciziei.

Lucrarea practică

05.06.2018

Marți

8.00-14.15

Îngrijirea centrată pe pacient. Abordarea comprehensivă şi abordarea holistică.

Lucrarea practică

06.06.2018

Miercuri

8.00-14.15

Pacientul în contextul familiei. Asistenţa  centrată pe familie.

Lucrarea practică

 

11.06.2018

Luni

08.00 – 10.00

Testarea

    

 

Aula Nr. 15 (Blocul Cobileanschi)

10.00 – 15.00

Examen oral

 

 

NOTĂ:

Prelegerile vor avea loc în incinta SCM Nr.1, sala de conferințe, etajul III, conform orarului.

Lucrările practice vor avea loc la bazele clinice conform repartizării grupelor.

Examenul va avea loc conform orarului.