Data

Ora

Tema

Activitate

Lector

15.06.2018

Vineri

8.00-8.45

8.55-9.40

Medicina de familie ca specialitate. Premise istorice. Implementarea şi dezvoltarea medicinii de familie în Republica Moldova şi în lume.

Prelegere

Gh. Curocichin

Profesor universitar

9.50-10.35

10.45-11.30

Managementul practicii medicale primare. Activitatea echipei de asistenţă medicală primară.

Prelegere

A.     Jucov

Asistent universitar

11.50 -12.35

12.40-13.25

13.30-14.15

Particularităţile diagnosticului şi tratamentului în medicina de familie. Sinteza diagnostică şi terapeutică în medicina de familie.

Prelegere

L. Gîţu

Asistent universitar

18.06.2018

Luni

8.00-8.45

8.55-9.40

Omul sănătos în practica medicului de familie. Promovarea sănătăţii şi prevenirea afecţiunilor. Prelegere

G. Buta

Conferențiar universitar

9.50-10.35

10.45-11.30

Abordarea holistică a pacientului cu probleme: integrarea şi ierarhizarea problemelor de sănătate. Prelegere

Diana Chiosa

Asistent universitar

11.50 -12.35

12.40-13.25

13.30-14.15

Pacientul în contextul familiei. Familia şi boala. Asistenţa  centrată pe familie.

Prelegere

R. Ignat

Asistent universitar

19.06.2018

Marți

8.00-8.45

8.55-9.40

Consultul centrat pe  pacient. Comunicarea – instrument important în activitatea medicului de familie.

Prelegere

N. Zarbailov

Conferențiar universitar

9.50-10.35

10.45-11.30

Conduita pacientului cu probleme complexe de sănătate. Abordarea comprehensivă.

Prelegere

N. Zarbailov

Conferențiar universitar

12.00-14.15

Managementul practicii medicale primare. Activitatea echipei de asistenţă medicală primară.

Lucrarea practică

 

20.06.2018

Miercuri

8.00-14.15

Omul sănătos în practica medicului de familie. Promovarea sănătăţii şi prevenirea afecţiunilor.

Lucrarea practică

21.06.2018

Joi

8.00-14.15

Consultul centrat pe  pacient. Comunicarea – instrument important în activitatea medicului de familie. Relația medic-pacient.  Aspecte etice ale consultului medical.

Lucrarea practică

22.06.2018

Vineri

8.00-14.15

Particularităţile diagnosticului  în medicina de familie. Sinteza diagnostică. Aspecte etice în luarea deciziei.

Lucrarea practică

25.06.2018

Luni

8.00-14.15

Particularităţile tratamentului în medicina de familie. Sinteza terapeutică.

Lucrarea practică

26.06.2018

Marți

8.00-14.15

Îngrijirea centrată pe pacient. Abordarea comprehensivă şi abordarea holistică.

Lucrarea practică

27.06.2018

Miercuri

8.00-14.15

Pacientul în contextul familiei. Asistenţa  centrată pe familie.

Lucrarea practică

02.07.2018

Luni

08.00 – 10.00

Testarea

    

 

Aula SCM Nr. 1

10.00 – 14.00

Examen oral

 

 

NOTĂ:

Prelegerile vor avea loc în incinta SCM Nr.1, sala de conferințe, etajul III, conform orarului.

Lucrările practice vor avea loc la bazele clinice conform repartizării grupelor.

Examenul va avea loc conform orarului.