Istoric

Catedra MF_1895Catedra medicina de familie a fost fondată în anul 1998, în conformitate cu Hotărârea guvernului RM nr. 668 din 17.07.1997 „Cu privire la aprobarea concepţiei reformării sistemului asistenţei medicale din Republica Moldova în condiţiile economice noi pentru anii 1997-2003” şi a ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 200 din 19.08.1997 „Privind reforma medicinii primare în Republica  Moldova”. Se numea atunci Departamentul de Practică Generală şi Asistenţă Medicală Primară (DPG şi AMP), în cadrul Facultăţii de Perfecţionare a Medicilor cu funcţiile de centru metodologic în pregătirea medicilor de familie. DPG şi AMP a fost instituit în baza Catedrei Medicina Internă nr. 2, care a incorporat următoarele cursuri: Medicina Internă, Pediatrie, Chirurgie, Obstetrică-ginecologie şi Medicina de familie. Din ianuarie 2002, în baza acreditării specialităţilor medicale şi unificării nomenclaturii subdiviziunilor universitare DPG şi AMP a fost reprofilat în Catedra Medicină de Familie. Şef de catedră de la fondarea ei și până în primavara anului 2014 a fost profesorul universitar, dr.med., Grigore Bivol. Actualmente șef de catedră de Medicină de familie este doc.hab.șt.med., profesorul universitar Ghenadie Curocichin. La catedră trec instruirea studenţii anului V, Facultăţile Medicină nr. 1 şi 2, studenţii anului VI, Facultatea Sănătate Publică, rezidenţii la specializarea Medicină de Familie la anii de studii I, II şi III precum şi medici de familie din toată ţară în cadrul educaţiei medicale continue.