PersonalGhenadie Curocichin

șef catedră


Grigore Bivol

profesor universitar

Alexandru Babin

conferenţiar universitar

Galina Buta

conferenţiar universitar

galina_PN_buta_AR_usmf_PN_md


Ivan Puiu

conferenţiar universitar

Natalia Zarbailov

conferenţiar universitar

Nicolae Cucoş

conferenţiar universitar


Raisa Vetrilă

conferenţiar universitar

Artiom Jucov

asistent universitar

Diana Chiosa

asistent universitar


Lora Gîţu

asistent universitar

Luminiţa Suveică

asistent universitar

Rodica Ignat

asistent universitar

rodica_PN_ignat_AR_usmf_PN_md


Sofia Cojocari

asistent universitar

Valeria Cotelea

asistent universitar

Virginia Șalaru

asistent universitar


Georgeta Gavriliţa

lector

Telefon: 022523774

Ion Arteni

lector

Telefon: 022-207-924

Larisa Bodiu

lector


Melania Doruc

lector

Telefon: 022242386

Marcela Cojocaru

metodist

Maria Cotorobai

laborant superior


Maria Munteanu

laborant superior

Eleonora Bostan

îngrijitor în încăperi

Ioana Stog

îngrijitor în încăperi


Maria Braniște

îngrijitor în încăperi

Olga Rusu

îngrijitor în încăperi

Tamara Foltea

îngrijitor în încăperi


Viorica Arhire

îngrijitor în încăperi