contacts

Catedra de medicină de familie

IMSP CUAMP
str. 31 august 1989 137 A
mun. Chişinău, MD-2001,
Republica Moldova

IMSP Spitalul Clinic Municipal nr.1, str. Melestiu, 20

 IMSP Centrul Universitar de Asistenţă Medicală Primară, str. 31 August , 137

Centrul Republican Expertiză Medicală a Vitalităţii

IMSP AMT Botanica “ProSan”, bulevardul Dacia 5a

IMSP AMT Centru, CMF nr. 7, str. Docuceaev, 11a

IMSP AMT Botanica CMF nr. 3, bulevardul Dacia 5a

IMSP AMT Botanica CMF nr. 2, str. Independentei 28

IMSP AMT Rîşcani, CMF nr. 12, str. Miron Costin 17/1

IMSP AMT Rîşcani, CMF nr. 10, str. Socoleni 19

IMSP AMT Buiucani CMF nr. 5, str. I.L. Caragiale, 2

IMSP AMT Buiucani CMF nr. 6, str. P. Movila 6

Spitalul Clinic Municipal Bălţi CMF Bălţi, str. Decebal, 101