Default Header Image

Publicatii medfamilie

 

 1. RADULESCU,L.; CUROCICHIN,G.; BUZA,A.; PARII,S.; MERIACRE,T.; CHIABURU-CHIOSA,D.; BUTNARU,C.; BIRKENHAGER,R.; MARTU,C. Efficiency of SNPs for the Detection of 35delG Mutation in 50 Cases with Nonsyndromic Hearing Loss. In: Revista de Chimie,8 (69), 2018, 2273-2277, Bucuresti, Romania. (IF 1,41) http://www.revistadechimie.ro/pdf/68%20RADULESCU%20L%208%2018.pdf
 2. SHEREMET M., SYDORCHUK L., SHIDLOVSKYI V., BEDENYUK A., KUROCHKIN Gh, LEVITSKY A. Caspase-Dependent Mechanisms of Apoptosis Induction and The Activity of Peroxidation and Antioxidant Defense in the Thyroid Tissue of Patients with Nodular Forms of Goiter Combined with Autoimmune Thyroiditis and Thyroid Adenoma Depending on the Allelic Status of Bcl-2 (Rs17759659), CTLA-4 (Rs231775), APO-1 / Fas (Rs2234767) Genes. Archives of the Balkan Medical Union. Bulgarian National Section. Sofia, Bulgaria. 2017, A90-A91.
 3. SHEREMET M., SYDORCHUK L., SHIDLOVSKYI V., BEDENYUK A., SYDORCHUK R., BATIG V., KUROCHKIN Gh., LEVITSKY A. Effect of APO-1 / FAS, CTLA-4 and BCL-2 genes polymorphisms on the risk of goiter nodular forms with autoimmune thyroiditis occurence among the Bukovinian population. Archives of the Balkan Medical Union, 2017. 52 (2), 144-151. ISSN 0041- 6940
 4. CHIOSA D., IAVORSCAIA E., ȘALARU V., IAVORSCHI C. Peculiarities of diagnosis Tuberculous meningitis in pediatric patients in Republic of Moldova. Archives of the Balkan Medical Union, 2016, vol. 51. sup. 1, april, 88-89. ISSN 0041-6940.
 5. SHEREMET, M.; SYDORCHUK, L.; SHIDLOVSKYI, V.; BEDENYUK, A.; SYDORCHUK, R.; BATIG, V.; KUROCHKIN, GH.; LEVITSKY, A.; CHYMPOI, K. Effect of APO- l / FAS, CTLA-4 and BCL-2 genes polymorphisms on the risk of goiter nodular forms with autoimmune thyroiditis occurrence among the bukovinian population. Archives of the Balkan Medical Union, 2017, vol. 52(2), pp. 11-18. ISSN 15849244. IF 0,1.
 6. MAZUR-NICORICI. L., SADOVICI-BOBEICA. V., LOGIN-OPREA N., GARABAJIU M., SALARU V., VETRILA S., MAZUR M. Disability in Systemic lupus Erythematosus. Archives of the Balkan Medical Union, 2018. 53 (2): p. 35-40.
 7. BUTA, G. and NĂDRAG, L. Strategies for Preventing the Stress of Employees Working in the Primary Health Care System. Ovidius University Annals, Economic Sciences Series 16.2 (2016): 187-191. ISSN2393-3119, ISSN 2393-3127
 8. CHIOSA, D.; GAVRLIUC, S.; CUROCICHIN, Gh. Rolul factorilor non- convenționali de risc cardiovascular în calitate de biomarkeri ai bolilor cardiovasculare. Archives of the Balkan Medical Union, 2016, 51(1), 181- 187, ISSN 0041- 6940.
 9. ЧЕБАН, О.; ЗАРБАИЛОВА, Н. Особенности проведения мeдикаментозного аборта у подростков, Вестник Винницкого Национального Университета, Научный Журнал, 2016, 1(20); 62-65.
 10. CROITORU, C., CIOBANU, E., SALARU, V., CAZACU-STRATU, A., BIVOL, N. Evaluation of Risk Behaviors of Medical Students of Republic of Moldova. P. 179-197 Open-access, Merch 2018 10.18662/lumproc. Nashs2017.15 Available online at: http://lumenpublishing.com/proceedings/published-volumes/lumenproceedings/nashs2017/
 11. SADOVICI-BOBEICA V, MAZUR-NICORICI L, NICORICI A, ȘALARU V, LOGHIN-OPREA N, GARABAJIU M, ISTRATI V, MAZUR M. Chronic miliarial gout associated with carpal tunnel syndrome: a very rare clinical presentation. EJCRIM 2018; 5 doi:10.12890/2018_000926. Online
 12. COJOCARU, A.; PUIU, I. Impactul serviciilor de intervenție timpurie asupra calității vieții familiei copilului cu dezabilități. În: Culegere de articole științifice consacrată aniversării a 90-a de la nașterea ilustrului medic și savant Nicolae Testemițanu. Chișinău, 2017. p. 7-12.
 13. BUTA, G. and RUSSU-DELEU, R. Congenital Anomalies in the Pediatric Population of the Republic of Moldova: A Retrospective and Descriptive Study. Ovidius University Annals, Economic Sciences Series 17.1 (2017): 127-133. ISSN2393-3119, ISSN 2393-3127
 14. CHIOSA, D. L’homocysteine: un nouveau facteur de risque cardiovasculaire. Archives of the Balkan Medical Union. 2017, 52(1) supplem., 190-194. ISSN 0041-6940.
 15. ȘALARU, V.; CUROCICHIN, GH. Multimorbiditatea - o provocare pentru medicina de familie. Archives of the Balkan Medical Union. 2017, 52 (1) suppl., 186-189. ISSN 0041-6940.
 16. SHEREMET, M.; SYDORCHUK, L.; SHIDLOVSKYI, V.; BEDENYUK, A.; SYDORCHUK, R.; GYRLA, Y.; BILOOKIY, O.; TKACHUK, N.; KUROCHKIN, G.; LEVITSKY, A. Associations of BCL-2 (RS17759659), CTLA-4 (RS231775), APO-1/FAS (RS2234767) genes polymorphisms with activity of proliferation and apoptosis in thyroid tissue of patients with nodular forms of goiter combined with autoimmune thyroiditis and thyroid adenoma. Journal of Education, Health and Sport, 2017. 7(8), 498-509. eISSN 2391-8306.
 17. ЗАРБАИЛОВ, Н. Профессиональный стандарт врача общей практики/семейного врача в контексте возросшего бремени заболеваний. Бюллетень национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н. А. Семашко, Научно-практический журнал.Москва 2017, 5, 29-35.
 18. СЕРБУЛЕНКО, А.; ЗАРБАИЛОВА, Н.; БАХНАРЕЛ, И.;EЦКО, К., Территориальные Советы по Общественному Здравоохранению, Бюлетень Национального Научно-Исследовательского Института Общественного Здоровья, Москва,2017, 1, 248-251
 19. CUROCICHIN, GH.; WU, Y.; MCDADE, TH.W.; KUZAWA, CH.W.; BORJA, J.B.; QIN, L.; LANGE, E.M.; ADAIR, L.S.; LANGE, L.A.; MOHLKE K.L.Single-nucleotide polymorphisms at five loci are associated with C-reactive protein levels in a cohort of Filipino young adults.J Hum Genet, 2011, 56(12), p. 823-827. (IF: 2,57).
 20. LOGHIN-OPREA N., VETRILA S., MAZUR-NICORICI L., SALARUV., MAZUR M. The outcomes of idiopathic inflammatory myopathies in elderly patients. Archives of the Balkan Medical Union, 2018, Vol. 53, Suppl 1. sep ISSN 1584-9244. S53-54.
 21. VÎZDOAGA A., ȘALARU V., MAZUR-NICORICI L., MAZUR M., SADOVICI-BOBEICĂ V., CAUN E., MAZUR M. The efficacy of kinetotherapy in knee osteoarthritis. Archives of the Balkan Medical Union, 2018, Vol.53, Suppl 1. sep. ISSN 1584-9244. S49-50.
 22. SPÎNU, C.; PÎNZARU, Iu.; GHEORGHIȚĂ, Șt.; coautorii: EDER, V.; SCOFERȚA, P.; SPÎNU, Ig., SERBULENCO, A.; SUVEICA, L.; DONOS, A.; DRUC, A.; GOSTEV, Ig.; PÎRVU, Ox. Gripa: măsuri de supraveghere, control și răspuns. CNSP, IP USMF „N. Testemițanu”, Chișinău.: Tipografia Academiei de Științe a Moldovei, 2017, 264 p. ISBN 978-9975-62-403-9 
 23. SPINU, C.; PINZARU, I.; GHEORGHITA, St.; coautorii: SPINU, Ig.; DONOS, A.; SCOFERȚA, P.; EDER, V.; SERBULENCO, A.; SUVEICA, L.;PALANCIUC, E.; DRUC, A.; GOSTEV, I.; PÎRVU, O.;APOSTOL, A. Gripa: Măsuri de supraveghere, control și răspuns.Agenția Națională pentru Sănătate Publică, IP USMF „N. Testemițanu”,Chisinau: Tipografia Academiei de Științe a Moldovei, 2018, ed. a 2-a, 320 pag. ISBN 978-9975-62-419-0
 24. ZARBAILOV, N; WILM, S.; TANDETER, H.; CARELLI. F; BREKKE, M. Strengthening general practice/family medicine in Europe-advice from professionals from 30 European countries.BMC Family Practice. 2017;18:80. doi:10.1186/s12875-017-0653-x. IF: 1.751
 25. JOSAN, CR.; SPINU, C.; SAJIN, Oc.; ISAC M.; SUVEICA, L; CEBAN, Al. Hepatita B la lucrătorii medicali din Republica Moldova. Buletinul Academiei de ştiinţe a Moldovei, Ştiinţe Medicale. 2017, 1(53), 91-96 ISSN 1857-0011.
 26. JUCOV, A. Activitatea intelectuală şi starea de sănătate a savanţilor. Buletinul Academiei de ştiinţe a Moldovei, Ştiinţe Medicale. 2017, 1(53), 180-182. ISSN 1857-0011.
 27. REPIN, O.; CORCEA, V.; BUTA, G.; COBÂLEANU, Z.; MALÎGA, OX.; GUZGAN, Iu.Dinamica morbidităţii populaţiei Republicii Moldova prin malformaţii congenitale ale aparatului circulator. (Studiu descriptiv retrospectiv).Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Științe medicale. 2017, 3(55), 180-185. ISSN 1857-0011.
 28. ȘALARU, V.; ROTARU, T.; MAZUR-NICORICI, L.; SADOVICI-BOBEICA, V.; GODOROJA, D.; MAZUR, M. Calitatea vieții la pacienții cu artrită psoriazică- provocare pentru practicieni. Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină. 2017, 3(73), 166-167. ISSN 1729-8687.
 29. SERBULENCO. A.; ZARBAILOV, N.; EȚCO,C. Condițiile de trai și de muncă a medicilor de familie. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină.2017, 1(71), 4-7. ISSN 1729-8687.
 30. ZARBAILOV, N. Evaluarea activităţii medicului de familie în procesul dezvoltării dinamice a asistenţei medicale primare. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină.2017, 2(72), 10-13. ISSN 1729-8687.
 31. ZARBAILOV, N.; CLIPA, T.; CIOCANU, M. Serviciile de asistență medicală primară în opinia beneficiarilor. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei, Științe medicale.2017, 1(53), 162-166. ISSN 1857-0011.
 32. 32. BABIN, A.; BARAD, I. Comorbiditatea bronhopneumopatiei obstructive cronice și hipertensiunii arteriale la pacientul ambulatoriu: de ce are importanță? Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină, nr.1-2 (75-76), 2018, p. 20-24. ISSN 1729-8687
 33. 33. BUTA, G.; BRADU, A.; POGONEȚ, V.; CARAFIZI, N.; IGNAT, R.; CUROCICHIN, G. Îngrijirile paliative în Republica Moldova-realitate și perspectivă. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină, nr.1-2 (75-76), 2018, p. 24-29. ISSN 1729-8687
 34. 34. BUTA, G.; RUSSU-DELEU, R.; GÎȚU, L. Răspândirea malformațiilor congenitale în populația pediatrică din Republica Moldova. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină, nr.1-2 (75-76), 2018, p. 102-109. ISSN 1729-8687
 35. 35. LESNIC, E.; MALIC, A.; NIGULEANU, R.; POPA, V.; USTIAN, A.; JUCOV, A., TOMSA, A.; BILEVICI, T.; SÎRBU, P.; IAVORSCHI, C. Contribution of the molecular-genetic method in the detection of tuberculosis. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină, nr.1-2 (75-76), 2018, p. 40-44. ISSN 1729-8687
 36. 36. LUPU, L.; IGNAT,R.; LEVIȚCHI,A; CUROCICHIN, Gh. Diferența în sănatatea fizică la tineri în funcție de mediu de reședință. Sănătate Publică Economie şi Management în Medicină.2018, 3(77), 25-29, ISSN 1729-8687.
 37. 37. SADOVICI-BOBEICĂ, V.; ȘALARU, V.; ROTARU, T.; MAZUR – NICORICI, L.; GARABAJIU, M.; BANAGA, C.; ISTRATI, V.; MAZUR, M. Conversia testelor – screening pentru tuberculoză în timpul terapiei biologice la pacienții cu maladii articulare inflamatorii. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină, nr.1-2 (75-76), 2018, p. 45-49. ISSN 1729-8687
 38. 38. SAJIN, O.; SPÎNU, C.; SUVEICA, L.; HOLBAN, T., GHEORGHIȚA, Ș.; ROTUNDU, D.; ISAC, M.; SPÎNU I.; OSOIANU, I.; SERBULENCO, A.; DEMIȘCAN, D.; PALNCIUC, E. Rezultatele implementării Programului Național de combatere a hepatitelor viraleB, C și D în anul 2017. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină, nr.1-2 (75-76), 2018, p. 69-73. ISSN 1729-8687
 39. 39. SPINU, C.; JOSANU, Cr.; SAJIN, O.;SUVEICA, L.;OSOIANU, Iu.; Studierea si evaluarea impactului social calculat in baza indicatorului DALY produsde infectia cu virusul hepatitei virale B Arta medica Revista medicală științifico- practicănr. 2 (67), 2018, p. 19-21, ISSN:1810-1852 Conferinta stiintifica „Centrul medical „Galaxia” la 20 de ani
 40. 40. ȘALARU, V.; CHIOSA, D.; MUNTEANU, M.; ANISEI, A.; ALEXA, Z.; CIOBANU, A.; ZATIC, T., CUROCICHIN, G. Multimorbiditatea: un concept specific medicinei de familie.Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină, nr.1-2 (75-76), 2018, p.16-19. ISSN 1729-8687
 41. 41. ZARBAILOV, N.; GÎLCA, B.; CIOCANU, M.; EȚCO, C. Dezvoltarea medicinei de familie în Republica Moldova-punctul de vedere din exterior. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină,nr.1-2 (75-76), 2018, p. 9-13. ISSN 1729-8687