Default Header Image

Colaborare internațională

       

Colaborarea  internațională a catedrei de Medicină de familie numără un șir de succese și realizări de la fondarea ei în 1998. Parteneriatul moldo-american dintre USMF ”Nicolae Tetsemițanu” din Republica Moldova și Școala medicală din Norfolk, Virginia de Est, USA, cu implicarea activă a  catedrei, a oferit suport în dezvoltarea medicinii de familie în Republica Moldova prin crearea instituțiilor-model de asistență medicală primară, în anul  2001 – Centrul Model al Medicilor de familie PROSAN, AMT Botanica și în anul 2003 - Clinica Universitară de Asistență Medicală Primară (CUAMP). Catedra de medicină de familie se află cu sediul de bază în CUAMP, aceste două centre sunt baza catedrei şi funcționează, actualmente, ca surse metodologice, baze clinice pentru instruirea studenților, rezidenților-medici de familie și medicilor de familie din întreaga țară.

Colaborarea internațională a catedrei implică diverse domenii: procesul didactic universitar și postuniversitar, activitatea metodică a angajaților, lucrul științific și experiențele practice ale țărilor partenere.

Colaborarea pe dimensiunea științifică este axată pe elaborarea în comun a proiectelor de cercetare pentru participarea în concursurile H2020, identificarea oportunităților de asociere sau accesare a Centrelor de Excelență europene și infrastructurii lor, transferul de cunoștințe și experiență, dar și vizite de mobilitate.

Astfel, în cadrul proiectului RECAMMER, sunt stabilite relații de colaborare cu ICGEB, Trieste, Italia, cu scopul de a deveni membri asociați al acestui Centru de Excelență internațonal.

O altă colaborare se realizează în cadrul proiectului bilateral Moldo-Român, cu reprezentanții UMF ”Gr. T. Popa”, Iași, România, pentru studierea în comun a aspectelor genetice ale surdității neurosenzoriale non-sindromice, cu impact asupra pacienților cu implantul cohlear. Aceasta presupune schimbul de experiențe, protocoale de lucru și colectare a datelor, a materialului biologic, a metodelor de investigații.   Universitatea de Medicina „Gr.T.Popa”, proiect bilateral moldo-român: „Optimizarea tratamentului cu Implant Cochlear la copiii cu hipoacuzie senzorineurală autosomal recesivă nonsindromică cu mutații la nivelul Genei GJB2”, din cadrul Programului de cooperare științifică și tehnologică, semnat la București, la data de 14 octombrie 2015 între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică și Inovare din România (ANCSI), înscris în Registrul de stat al proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării cu cifrul 16.80013.8007.13/Ro, prin Hotărîrea CSŞDT nr.225 din 25 august 2016. Conducătorul proiectului d.h.ș.m., prof.univ. Ghenadie Curocichin, perioada de realizare 2016-2018.

Una din colaborări a fost stabilită sub forma de două consorțiumuri pentru depunerea a două proiecte la programul Horizont 2020. În cadrul propunerii de proiect StratifTB, s-a activat în parteneriat cu următoarele instituții: UMF ”Gr. T. Popa”, Iași, România; Universitatea de Stat din Bucovina, Cernăuți, Ucraina; UMF ”Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, România; Universitatea de Stat din Grodno, Grodno, Belarus; Institutul Regional de Oncologie, Iași, România. Partenerii în cadrul propunerii de proiect CAPS au fost: Universitatea de Medicină, Graz, Austria; Universitatea din Cipru, Cipru; Fundația pentru Cancer a regelui Hussein, Iordan; Universitatea din Tartu, Tartu, Estonia; compania ASPER Biotech AS, Tartu, Estonia.

Implementarea protocoalelor PEN în RM (perioada 2016-2020). N. 7003578. Componenţa nominală a grupului de lucru: Curocichin Ghenadie, dr. hab.șt. med., prof. univ.; Șalaru Virginia, dr.șt.med., as. univ.;Chiosa Diana, as. univ.; Muntean Maria, as. univ.; Jill Farincton, biroul regional OMS; Dyllan Colex, biroul regional OMS;

În cadrul colaborării cu laboratorul Centrului Medical al Universității din Freiburg, Germania a fost validată soluția tehnologică de genotipare TaqMan al genei GJB2 prin metoda alternativă - secvențirea ADN prin metoda Sanger. În cadrul laboratorului de genetică, director Gh. Curocichin, d.h.ș.m., profesor universitar, se efectuiază investigații genetice de genotipare a pacienților cu probleme ale glandei tiroide, în cadrul contractului de colaborare dintre USMF și Universitatea de Stat din Bucovina, Cernăuți, Ucraina.

       BONUS EUROPEAN, în cadrul apelului de concurs „BONUS EUROPEAN pentru participarea în Programul ORIZONT 2020”, în cadrul Contractului de Grant „Nr. 2014/346-992 al Comisiei Europene. "Suportul Financiar pentru participarea Republicii Moldova în Programul Cadru al Uniunii Europene de cercetare-invovare ORIZONT 2020." Directorul proiectului – Curocichin Ghenadie.

”Pilotarea E consultaliilor în suportul medicilor de familie din RM pentru elaborarea planului de implementare națională”, perioada 2018-2019, finanțat de Centrul Praxis de studii politiceTalin Estonia. Componenţa nominală a grupului de lucru: Curocichin Ghenadie, dr. hab.șt. med., prof. univ.; Tomacinschii Angela, dr.șt. med., director CU de AMP; Vatamaniuc Angela, dr.șt. med., șef secție med. de familie CU de AMP; Ungureanu Larisa, director CS de AMP Orhei; Haret Maria, director CS de AMP Ștefan Vodă; Graur Tatiana, director CS de AMP Cimișlia.

”Consolidarea capacităților de cercetare în medicina moleculară din RM prin conectarea la infrastructura de cercetare europeană (RECAMMER)”, Directorul proiectului – Curocichin Ghenadie, durata – 12 luni (01.04.15 – 30.03.2016).

           Studiul HBSC și analiza curriculara realizat în acodrul proiectului Generație Sănătoasă (servicii de sănătate prietenoase tinerilor în Republica Moldova)” Faza a III-a: 2018 – 2020. Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare Implementator: *Asociația Obștească Sănătate pentru Tineri,*Reprezentanța UNICEF Moldova. Parteneri:*Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, *CNRSSPT Neovita, Galina Leșco, coordonator de proiect;*Viorel Babii: manager de proiect;* Virginia Șalaru, dr. șt. med., as.univ., catedra de Medicină de familie, USMF „N. Testemițanu”, Corina Iliadi-Tulbure, Angela Cazacu-Stratu, Rodica Eremciuc.

          În contextul colaborării strânse cu diverse organisme internaționale, angajații catedrei își aduc aportul în varia domenii:

  1. CUROCICHIN, Gh. dr. hab. șt. med., prof. univ., expert naționali pentru participarea la "Întâlnirea experților privind valoarea consolidării sistemului de asistență medicală primară în regiunea Europei de Sud-Est", Ljubljana, Slovenia, 6-7 noiembrie 2018, MHLSP, Moldova.

  2. CUROCICHIN, Gh. dr. hab. șt. med., prof. univ., JUCOV, A., dr. șt. med., as. univ. Punct Național de Contact pe domeniul Sănătate, Schimbări demografice și Bunăstare în cadrul Programului de Inovare și Cercetare a Comisiei Europene ”Orizont 2020”.

  3. CUROCICHIN, Gh. dr. hab. șt. med., prof. univ., membru al European Society of Human Genetics

  4. PUIU, I. dr. șt. med., conf. univ., membru EACD, coordonator National al Academiei Europene a Copilului cu Dizabilități (EACD).

5.    CUROCICHIN, Gh., COTELEA, V., - Rețea de colaborare a Țărilor Baltice pentru reducerea rezistenței la antibiotice - BARN (Baltic Antibiotic Resistance Network) https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/projektwebbar/barn/5.-report-english-all_11884_140813_32p.pdf.

  1. ZARBAILOV, N. dr. șt. med., conf. univ., Membru Consiliu EURACT din partea Republicii Moldova. EURACT http://euract.woncaeurope.org/council-members. Participare la lucrarile consiliului euract: EURACT Council Meeting Thessaloniki, 12 - 14 April 2018; EURACT Council Meeting Antwerp, 19-20 September 2018.

  2. Curocichin Gh., Puiu Iv., Gîțu L., Suveica L., Chiosa D., Cotelea V., Ignat R., Buta G., Jucov Ar., Salaru V. -  membrii EURACT.

8.    ȘALARU, V. dr. șt. med., as. univ., membru al echipei de colaborare ștințifică cu Departamentul de Epidemiologie și promovare a sanatății de la Universitatea din Rouen, Franța.membru al echipei de colaborare ștințifică cu Școala din Nursing din SUA Carolina de Nord; membru al echipei de colaborare ștințifică cu Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș”, Timișoara, România pentru realizare cercetării științifice la tema „Evaluarea dimensiunii comportamentelor cu risc la studenții mediciniști”; membru al echipei de colaborare ștințifică cu Departamentul de Epidemiologie si promovare a sanatății de la Universitatea din Rouen, Franța, în realizarea studiului EurECAS (European Evaluation of Comportment and Addiction among Students).

 

 

 

Șeful catedrei de medicină de familie CUROCICHIN Gh,, dr. hab. șt. med., prof. univ., participă în calitate de membru al comitetelor de programe ale manifestărilor științifice peste hotare - Membru al Comitetului Executiv al Consorțiului Comisiei Europene (Grupul Sud-Est) "PER MED", expert naționali pentru participarea la "Întâlnirea experților privind valoarea consolidării sistemului de asistență medicală primară în regiunea Europei de Sud-Est", Ljubljana, Slovenia, 6-7 noiembrie 2018, MHLSP, Moldova, moderator de program; Cross-programme consultation: medication safety – the contribution of primary care in reducing antimicrobial resistance Almaty, Kazakhstan 30 October–1 November 2018.

CUROCICHIN, Gh. Este expert Superior în Medicina de Familie/Asistența Medicală Primară, “TRIMBOS Moldova”, Proiectul:Reforma Serviciilor de Sănătate Mintală din Moldova în cadrul cooperării internaționale, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), Consorțiul condus de Institutul Olandez de Sănătate Mintală si Adicții (Institutul Trimbos) pentru a implementa proiectul "Suport pentru Reforma serviciilor de sănătate mintala din Moldova" (2014-2018). În cadrul acestui proiect național participă Lora Gîțu, asit. Univ. și Maria Munteanu, asist.univ. CUROCICHIN Gh. este reprezentantul din partea Moldovei în cadrul Inițiativei Europeane pe Medicină personalizată, Member States funders' representatives meeting on personalized Medicine și Comitetului de Program Sanatate 2020 a Comisiei Europene.

Catedra de Medicină de familie colaborează cu colegii din România – catedra de Medicină de familie a UMF ”Carol Davila” din București, șef de catedră, profesor universitar Dumitru Matei; UMF ”Grigore T. Popa” din Iași, șef de catedră, conf. dr. Florin Petrariu; UMF din Craiova, șef de catedră, Viorela Enăchescu,  profesor universitar,  UMF ”Iuliu Hațiegeanu” din Cluj-Napoca,  șef de disciplină conf. Dr. Mira Florea  etc.