Default Header Image

Scurt istoric

Catedra MF_1895Catedra de medicină de familie a fost fondată în anul 1998, în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 668 din 17.07.1997 „Cu privire la aprobarea concepţiei reformării sistemului asistenţei medicale din Republica Moldova în condiţiile economice noi pentru anii 1997-2003” şi a ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 200 din 19.08.1997 „Privind reforma medicinei primare în Republica  Moldova”. Se numea pe atunci Departamentul de Practică Generală şi Asistenţă Medicală Primară (DPGAMP) din cadrul Facultăţii de Perfecţionare a Medicilor, cu atribuţiile de centru metodologic pentru pregătirea medicilor de familie. DPGAMP a fost instituit în baza Catedrei de medicină internă nr. 2, care a inclus următoarele cursuri: Medicina internă, Pediatrie, Chirurgie, Obstetrică-ginecologie şi Medicina de familie.

Din ianuarie 2002, în baza acreditării specialităţilor medicale şi unificării nomenclaturii subdiviziunilor universitare, Departamentul de Practică Generală şi Asistenţă Medicală Primară a fost reprofilat în Catedra de medicină de familie. Şeful catedrei, de la fondarea ei și până în primavara anului 2014, a fost profesorul universitar Grigore Bivol, dr. şt. med. Actualmente, șef al Catedrei de medicină de familie este profesorul universitar Ghenadie Curocichin, dr. hab. șt. med. 

La catedră sunt instruiţi studenţii din anul V de la facultăţile Medicină nr. 1 şi nr. 2, studenţii din anul VI la specialitatea Sănătate publică, studenţii de la specialitatea Asistenţă Medicală Generală - anul I, II, III şi IV; medicii-rezidenţi la specializarea Medicină de familie, anii I, II şi III de studii, precum şi medici de familie din toată ţară în cadrul educaţiei medicale continue.