Default Header Image

Planul tematic

Nr. d/o

Tematica

Prelegeri

Lucrări practice

Seminare

Lucru individual

Total

1.

Medicina de familie ca specialitate

2

2

2

3

9

2.

Managementul practicii medicale.  Activitatea medicului de familie în condiţiile asigurărilor obligatorii în medicină

2

3

3

3

11

3.

Omul sănătos în practica medicului de familie. Promovarea sănătăţii şi prevenirea afecţiunilor

2

3

3

3

11

4.

Consultul centrat pe pacient. Comunicarea – instrument important în activitatea medicului de familie

2

3

3

3

11

5.

Particularităţile diagnosticului în medicina de familie. Sinteza diagnostică

3

3

3

3

19

6.

Particularităţile tratamentului în medicina de familie. Sinteza terapeutică

2

3

3

7.

Conduita pacientului cu probleme complexe de sănătate. Abordarea comprehensivă

2

2

3

3

17

8.

Abordarea holistică a pacientului cu probleme: integrarea şi ierarhizarea problemelor de sănătate

2

2

2

9.

Pacientul în contextul familiei. Familia şi boala. Asistenţa  centrată pe familie

3

2

3

3

11

 

Total ore

18

22

23

27

90