Default Header Image

Planul tematic

 

Nr.

d/o

ТЕМА

Numărul de ore

Prelegeri

Semi-nare

Lucrări practice

Lucru indivi-dual

Stagiu practic

  1.  

Medicina de familie ca specialitate.

2

 

3

6

6

  1.  

Managementul practicii medicale.  Activitatea medicului de familie în condițiile asigurărilor obligatorii în medicină.

2

10

  1.  

Omul sănătos în practica medicului de familie. Diagnosticul sănătății.

2

 

3

 

3

10

4

3.1

Promovarea sănătății și prevenirea afecțiunilor.

2

  1.  

Consultul centrat pe pacient. Comunicarea – instrument important în activitatea medicului de familie.

2

3

2

10

6

  1.  

Particularitățile diagnosticului în medicina de familie. Sinteza diagnostică.

 

2

3

2

8

8

  1.  

Particularitățile tratamentului în medicina de familie. Sinteza terapeutică.

3

2

10

  1.  

Conduita pacientului cu probleme complexe de sănătate. Abordarea comprehensivă. Abordarea holistică a pacientului cu probleme: integrarea şi ierarhizarea problemelor de sănătate.

2

2

2

10

4

8.

Pacientul în contextul familiei. Familia și boala. Asistența  centrată pe familie.

2

2

2

8

2

Total

16

16

16

72

30

32