Default Header Image

Evaluarea cunoștințelor

la Medicina de familie

pentru studenţii în anul V, Facultatea de Medicină 

DATE GENERALE DESPRE PACIENT

Nume, prenume

Vârsta

Domiciliu

Telefon

Locul de muncă/pensionat/dizabilitate

Data curației

 I.                  ANAMNEZA 

1. Motivele adresării (acuzele)

Se vor reflecta acuzele care au determinat pacientul să se adreseze în ordinea dominanţei şi semnificaţiei lor. Se recomandă a respecta principiul sindromal.

2.Istoricul actualei boli

Se va descrie debutul bolii,  succesivitatea şi evoluţia simptomelor, cu toate caracteristicile, circumstanţele de apariţie, consultaţiile şi adresările anterioare, inclusiv la specialişti şi în staţionar, tratamentele şi eficacitatea lor. Dieta. Somnul. Exerciţii fizice.

Succint se descrie şi istoricul bolilor asociate.

II.               ANAMNEZA VIEŢII

 2.1 Condiţiile şi modul de viaţă.

Condiţiile de trai.

Confortul şi securitatea împrejurărilor casnice

Confortul şi securitatea cu vecinii

Animale domestice

Accesul la transport, serviciile de sănătate

Regimul alimentar, descrierea minuţioasă.

Practicarea sportului, sedentarismul.

2.2 Condiţiile de muncă.

Factori profesionali nocivi. Surmenajul psihologic sau fizic. Respectarea regimului de muncă şi odihnă.

2.3 Anamneza sexuală

Pentru genul feminin: menarhe, caracteristica ciclului menstrual, anamneza obstetricală şi ginecologică. Activitatea sexuală. Menopauza.

Pentru genul masculin: Activitatea sexuală. Andropauza.

 2.4 Deprinderi vicioase.

Abuz sau dependenţă de substanţe. Fumatul: durata, cantitatea de ţigări pe zi, fumatul pasiv. Consum de alcool, droguri: frecvenţa cantitatea. Consum excesiv de soluţii energizante.

 2.5 Antecedente personale.

Bolile, traumatismele, intervenţii chirurgicale suportate în ordinea cronologică. Evidenţa de dispensar, patologia, perioada. Contacţi cu bolnavi de tuberculoză sau alte boli infecţioase. Deplasări în localităţi epidemiologice nefavorabile.

2.6 Anamneza alergologică

Alergii la medicamente, vaccinuri, polenuri,  produse cosmetice, alimentare, înţepături de insecte, etc. Manifestările alergiei.

2.7 Anamneza eredo-colaterală

Arborele genealogic

Boli de care au suferit părinţii şi rudele apropiate.

Boli ereditare sau cu predispoziţie ereditară, boli contagioase. (hemofilia, diabetul zaharat, tuberculoza).

Riscuri pentru sănătate

Responsabilităţile domestice

Compatibilitatea membrilor familiei

Comunicarea familială

Impactul maladiei asupra familiei

Impactul familiei asupra bolii

Caracteristicile economice, culturale şi ocupaţionale

2.8                        Anamneza de asigurare

Asigurarea medicală

Incapacitatea de muncă temporară, durata, cauza

Grupa de invaliditate, gradul, termenul determinării, boala.

2.9                        Anamneza psihosocială

 • Impactul bolii asupra stării emoţionale
 • Sistemul de suport
 • Contactul cu prietenii şi rudele
 • Activităţile sociale
 • Valorile şi credinţa religioasă
 • Descrierea unei zile tipice

2.10                   Întrebări pentru complianţă

 • Urmează pacientul recomandările medicului?
 • Dacă nu de ce?

2.11                  Alte

 • Perceperea bolii de către pacient
 • Preferinţele pacientului privind îngrijirea terminală

III.           STAREA PREZENTĂ
 1.     inspecţia generală

 

 • starea generală
 • conştienţa
 • faciesul
 • tipul constituţional
 • tegumentele, mucoasele vizibile
 • edeme
 • unghiile
 • starea de nutriţie, ţesutul adipos subcutan
 • ganglionii limfatici periferici
 • capul gâtul
 • muşchii
 • ţesutul osos
 • articulaţiile
 • glandele mamare

2.     aparatul respirator

 • inspecţia: nasul, faringele, vocea, cutia toracică
 • palparea: elasticitatea, vibraţia vocală
 • percuţia comparativă
 • auscultaţia: caracterul respiraţiei, zgomote respiratorii fiziologice şi patologice.

3.     aparatul cardiovascular

 • inspecţia vaselor gâtului, regiunii precordiace
 • palparea şocului apexian, şocului cardiac
 • percuţia limitelor matităţii relative
 • auscultaţia: caracteristica zgomotelor, suflurilor
 • explorarea vaselor sanguine periferice, pulsul, tensiunea arterială.

 4.     aparatul digestiv

 • inspecţia cavităţii bucale, abdomenului
 • palparea superficială şi profundă a abdomenului
 • percuţia
 • auscultaţia
 • ficatul dimensiunile după Kurlov, marginea
 • splina dimensiuni, marginea

 5.     aparatul renourinar

 • palparea în poziţie orizontală şi verticală
 • percuţia, semnul Giordani
 • auscultaţia arterelor renale

 6.     sistemul endocrin

 • inspecţia
 • palparea gl. tiroide

 7.     sistemul nervos

 Examenul neurologic de bază

 • semnele meningeale (după caz)
 • semnele de elongaţie (după caz)
 • examinarea sensibilităţii superficiale şi profunde
 • reflexele osteotendinoase
 • examinarea sistemului nervos vegetativ
 • examinarea funcţiei cerebeloase
 • examinarea motilităţii globilor oculari, nistagmului, pupilelor
 • examinarea nervilor cranieni (după caz)

Statutul local (după caz)

 IV. DIAGNOSTICUL PREZUMPTIV (argumentare)

 V.  PLANUL EXAMINĂRILOR PARACLINICE

 VI.  REZULTATELE EXAMINĂRILOR PARACLINICE

 VII.  DIAGNOSTICUL DIFERENŢIAL AL BOLII DE BAZĂ

 VIII.  DIAGNOSTICUL CLINIC. SINTEZA DIAGNOSTICĂ.

Diagnosticul integral trebuie sa conţină: diagnosticul clinic de bază, complicaţii, diagnosticul bolilor asociate.

Se va recurge la criteriile de ierarhizare a bolilor.

IX. TRATAMENTUL. SINTEZA TERAPEUTICĂ conform Protocoalelor Clinice Naționale

Tratamentul de fond

Alte tratamente

Şcolarizarea pacientului

X. PRONOSTIC

 
Lista întrebărilor

LISTA ÎNTREBĂRILOR

 PENTRU STUDENŢII ÎN ANUL V, FACULTATEA DE MEDICINĂ

MODULUL „MEDICINA DE FAMILIE”

 

 

Tema 1 „MEDICINA DE FAMILIE CA SPECIALITATE”

 1. Medicina de familie ca specialitate. Definiţia medicinii de familie şi  a asistenţei medicale primare. Obiectivele şi metodologia medicinii de familie. Locul medicinii de familie în medicina modernă.
 2. Istoricul dezvoltării medicinii de familie în lume şi în Republica Moldova. Rolul Instituţiilor Internaţionale (WONKA, EURACT) în implementarea practicii medicinei de familie.
 3. Rolul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii în reformarea sistemelor de sănătate. Declaraţia de la Alma-Atâ şi Carta de la Liubliana.
 4. Actele normative de stat  ale  implementării medicinii de familie şi reformei Asistenţei Medicale primare în Republica Moldova.
 5. Deosebirile dintre Asistenţa Medicală Primară şi Asistenţa Medicală specializată. Conlucrarea medicului de familie cu ceilalţi specialişti.
 6. Componentele de baza ce alcătuiesc standardul profesional al MF (WONCA – EURACT). Funcţiile medicului de familie.
 7. Accesibilitatea la asistenţa medicală primară. Managementul primului contact. Asigurarea continuităţii asistenţei medicale.

 Tema 2.” MANAGEMENTUL PRACTICII MEDICALE. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ECHIPEI DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ PRIMARĂ. ACTIVITATEA MEDICULUI DE FAMILIE ÎN CONDIŢIILE ASIGURĂRILOR OBLIGATORII ÎN MEDICINĂ.”

 1. Noţiune de management in practica medicului de familie. Competentele de baza de management a medicului de familie in AMP (Medicina de prim contact, acces deschis pentru toate problemele, “gate keeping” (сортировщик) şi coordonare cu alte resurse ale sistemului de sănătate).
 2. Sarcinile de management in practica MF după definiţia EURACT. Medicina de prim contact. Noţiune de portar pentru utilizarea raţională a resurselor sistemului de sănătate.
 3. Modele de organizare a serviciilor de asistenţă medicală primară, centre medicină de familie. Practica MF în  grup, individuală. Organizarea serviciilor de AMP în Moldova.
 4. Rolurile şi funcţiile de management în practica MF.  Aspecte ale managementului clinic, a practicii medicale şi personal medical.  Calităţile de lider ale MF.
 5. Componenţa echipei de asistenţă medicală primară (contact clinic cu pacienţii) şi rolurile membrilor echipei AMP / MF. Sarcinile şi motivarea membrilor echipei MF. Beneficii de abordare în echipa a lucrului în MF.
 6. Organizarea fluxului de pacienţi în practica MF. Asigurarea accesului la servicii de AMP.
 7. Folosirea sistemului informaţional pentru gestionarea informaţiilor şi organizarea lucrului în practica MF.
 8. Principiile asigurărilor medicale obligatorii.
 9. Pachetul de servicii medicale acordate la nivelul AMP. Servicii curative acordate de medicul de familie în cadrul asigurărilor medicale obligatorii.
 10. Pachetul de servicii medicale acordate la nivelul AMP. Servicii preventive acordate de medicul de familie in cadrul AOM.
 11. Pachetul de servicii medicale acordate la nivelul AMP. Servicii medicale urgente acordate de MF în cadrul AOM.
 12. Pachetul de servicii medicale acordate la nivelul AMP. Servicii medicale de suport acordate de MF în cadrul AOM.
 13. Rolul asigurărilor medicale în promovarea medicinii de familie.
 14. Categoriile de cetăţeni ai Republicii Moldova asigurate din bugetul de stat.

Tema 3  „OMUL SĂNĂTOS ÎN PRACTICA MEDICULUI DE FAMILIE.”

 1. Daţi caracteristica modelelor utilizate în definiţia sănătăţii. Explicaţi esenţa lor. Descrieţi avantajele şi dezavantajele.
 2. Definiţia sănătăţii conform OMS. Avantajele şi dezavantajele. Domeniile de aplicare.
 3. Enumeraţi şi caracterizaţi factorii care determină sănătatea. Care este ponderea lor în condiţionarea sănătăţii?
 4. Enumeraţi şi caracterizaţi factorii sociali care influenţează sănătatea.
 5. Descrieţi elementele conceptului contemporan al determinantelor sănătăţii.
 6. Caracterizaţi etapele de tranziţie de la sănătate la boală. Numiţi activităţile medicului de familie relevante etapelor enumerate.
 7. Daţi explicaţie relaţiilor dialectice dintre sănătate şi boală.
 8. Caracterizaţi elementele principale ale modelului de „încredere în sănătate” în schimbarea comportamentală. La ce întrebare se obţine răspunsul utilizând acest model?
 9. Caracterizaţi elementele principale ale modelului transteoretic sau „al etapelor de schimbare” în schimbarea comportamentală. La ce întrebare se obţine răspunsul utilizând acest model?
 10. Enumeraţi şi caracterizaţi elementele constructului celor 5 „A” utilizat în consilierea comportamentală.
 11. Enumeraţi şi daţi caracteristica criteriilor utilizate în stabilirea diagnosticului de sănătate. Argumentaţi importanţa stabilirii diagnosticului corect al stării de sănătate.
 12. Numiţi şi caracterizaţi activităţile de caracter preventiv în practica medicului de familie.
 13. Care este obiectivul principal şi care sunt elementele-cheie ale promovării sănătăţii?
 14. Daţi definiţiile profilaxiei primare, secundare şi terţiare.
 15. Enumeraţi şi caracterizaţi trei roluri-cheie în domeniul sănătăţii pe care le joacă medicul de familie la nivel comunitar în promovarea sănătăţii şi profilaxia maladiilor.

Tema 4 „CONSULTUL CENTRAT PE PACIENT. COMUNICAREA – INSTRUMENT IMPORTANT ÎN ACTIVITATEA MEDICULUI DE FAMILIE. ASPECTE ETICE.”

 1. Consultul medical. Tipurile, scopurile, particularităţile.
 2. Modelul biologic şi biopsihosocial al consultului. Caracteristica. Diferenţa.
 3. Funcţiile şi scopurile medicului de familie în timpul consultului medical.
 4. Etapele consultului medical. Ghidul Calgary-Cambridge.
 5. Deprinderile de comunicare necesare medicului de familie pentru un consult efectiv în cadrul etapelor de consultaţie.
 6. Scopurile şi importanţa comunicării interpersonale în cadrul unui consult medical. Factorii care influenţează comunicarea în practica medicului de familie.
 7. Autonomia pacientului şi consimţimântul informat, caracteristici, principii de utilizare practică în activitatea medicului de familie. Consimţământul informat explicit, tacit, implicit şi prezumtiv.
 8. Principiul nedăunării şi binefacerii. Principiul dreptăţii. Caracteristică scurtă.
 9. Principiul de sinceritate în practica medicului de familie. Dreptul pacientului la adevăr. Înşelarea „cu bună ştire”, atitudine, caracteristici.
 10. Principiul de confidenţialitate. Dificultăţi de aplicare practică. Excepţii de divulgare a informaţiei private, exemple.
 11. Cauzele eşecului unui consult medical.

 Tema 5 „PARTICULARITĂŢILE DIAGNOSTICULUI ÎN MEDICINA DE FAMILIE. SINTEZA DIAGNOSTICĂ.”

 1. Colectarea şi interpretarea  informaţiei medicale.
 2. Particularităţile diagnosticului  în medicina de familie. Factorii ce influenţează diagnosticul.
 3. Tipuri de diagnostic în medicina de familie.
 4. Formularea diagnosticului. Criterii utilizate.
 5. Dificultăţi de diagnostic. Principalele greşeli în formularea unui diagnostic pozitiv.
 6. Greşelile în efectuarea diagnosticului diferenţiat.
 7. Criterii de stabilire a strategiei investigaţiilor paraclinice în ambulatoriu.
 8. Sinteza diagnostică în medicina de familie.
 9. Criteriile de ierarhizare a bolilor.

Tema 6 „PARTICULARITĂŢILE TRATAMENTULUI ÎN MEDICINA DE FAMILIE. SINTEZA ȘI TERAPEUTICĂ.”

 1. Factori ce determină particularităţile tratamentului în medicina de familie.
 2. Principalele activităţi terapeutice ale medicului de familie.
 3. Decizia terapeutică în Medicina de Familie. Particularităţi. Boli şi bolnavi care necesită internare.
 4. Luarea deciziilor pentru  pacientul fără discernământ. Decizia surogat.
 5. Supravegherea tratamentului: tipuri şi modalităţi de monitorizare.
 6. Medicina defensivă în medicina de familie. Cauzele practicării.
 7. Sinteza terapeutică: alcătuirea strategiei de tratament.
 8. Prevederile Programului Unic de Asigurări Medicale pentru tratament în AMP.

Tema 7 „ÎNGRIJIREA CENTRATĂ PE PACIENT. ABORDAREA COMPREHENSIVĂ ŞI ABORDAREA HOLISTICĂ.”

 1. Modelul Bio-Psiho-Social în practica medicală. Postulatele Modelului Bio-Psiho-Social în practica medicală.
 2. Complianţa bolnavilor. Explicaţiile non-complianţei. Acţiunile medicului în cazul pacienţilor puţin complianţi.
 3. Principiul de abordare comprehensivă a pacientului cu probleme multiple în practica medicală. Obiectivele abordării comprehensive aplicate în practica medicală.
 4. Diversitatea problemelor existente la pacienţi. Probleme medicale curative, preventive, speciale. Servicii contractate de CNAM.
 5. Dificultatea problemelor existente la pacienţi. Dificultăţi întâlnite de medicul de familie în rezolvarea problemelor complexe ale pacienţilor.
 6. Factorii care intervin în conduita bolnavilor cronici. Etapele care necesită colaborarea medicului de familie cu specialiştii de profil.
 7. Definiţia EURACT pentru abordare holistică.
 8. Particularităţile bio-psiho-sociale în relaţia medic-pacient.

 

Tema 8 „PACIENTUL ÎN CONTEXTUL FAMILIEI. FAMILIA ŞI BOALA. ASISTENŢA  CENTRATĂ PE FAMILIE.”

 1. Definiţia familiei. Clasificarea familiilor. Funcţiile de baza ale familiei.
 2. Elemente de dezvoltare a familiei în context evolutiv istoric. Familia contemporană, caracteristici, particularităţi, provocări.
 3. Tipuri de familie şi stiluri de intercomunicare familială
 4. Ciclul vieţii de familie. Îmbunătăţirea ciclului de viaţă al familiei.
 5. Caracteristica scurta a unor etape ale ciclului de viaţă a familiei. Stadiul de celibat. Vârsta mijlocie. Relaţiile în familia lărgită.
 6. Etape ale ciclului vieţii de familie. „Cuibul gol”. Vârsta a treia. Caracteristici scurtă
 7. Familia şi  boala. Impactul bolii asupra familiei şi familiei asupra bolii.
 8. Caracteristica serviciilor centrate pe familie.
 9. Lucru în echipă. Familia şi activitatea în echipă a medicului de familie; echipa multidisciplinară, interdisciplinară şi transdisciplinară; caracteristici.